• Presentador es exactament "Novelles, Jordi"
(2 total)