• Presentador es exactament "Pàmies, Sergi"
(5 total)