• Presentador es exactament "Pérez, Carles"
(10 total)