• Presentador es exactament "Pérez Creus, Montse"
(4 total)