• Presentador es exactament "Pahissa, Frederic"
(3 total)