• Presentador es exactament "Petit, Sílvia"
(2 total)