• Presentador es exactament "Planas, Narcís"
(8 total)