• Presentador es exactament "Pluja, Guillem"
(2 total)