• Presentador es exactament "Ramon, Jaume"
(2 total)