• Presentador es exactament "Rom, Jordi"
(2 total)