• Presentador es exactament "Roura, Jordi"
(27 total)