• Presentador es exactament "Sánchez, Encarna (actriu)"
(13 total)