• Presentador es exactament "Sabater, Climent"
(4 total)