• Presentador es exactament "Sacristán, Jordi"
(25 total)