• Presentador es exactament "Sans, Carles"
(2 total)