• Presentador es exactament "Sans, Dolors"
(3 total)