• Presentador es exactament "Sans, Guillem"
(4 total)