• Presentador es exactament "Sans, Núria"
(2 total)