• Presentador es exactament "Sastre, Manel"
(3 total)