• Presentador es exactament "Sastre, Pepa"
(2 total)