• Presentador es exactament "Serra, Antoni"
(11 total)