• Presentador es exactament "Serra, Josep"
(7 total)