• Presentador es exactament "Serra Mallol, Cristina"
(2 total)