• Presentador es exactament "Serra Moles, Cristina"
(4 total)