• Presentador es exactament "Sesé, Jaume"
(3 total)