• Presentador es exactament "Socias, Mònica"
(2 total)