• Presentador es exactament "Soler, Francesc"
(6 total)