• Presentador es exactament "Sopena, Enric"
(5 total)