• Presentador es exactament "Suspedra, Josep"
(2 total)