• Presentador es exactament "Tardà, Jordi"
(8 total)