• Presentador es exactament "Terribas, Mònica"
(14 total)