• Presentador es exactament "Torres, Maruja"
(4 total)