• Presentador es exactament "Torres Vilata, Josep "Toresky""
(6 total)