• Presentador es exactament "Triola, Francesc"
(17 total)