• Presentador es exactament "Trullàs, Joana"
(3 total)