• Presentador es exactament "Vendrell, Jordi"
(24 total)