• Presentador es exactament "Vilaplana, Victòria"
(2 total)