Ràdio Sant Cugat (Tercer sector)

Títol

Ràdio Sant Cugat (Tercer sector)

Títol

Ràdio Sant Cugat (Tercer sector)

Titularitat

Tercer sector

Tercer sector

Comercial

Nom del programa

Descripció

Programa fet pels alumnes de 8è curs d'EGB de l'escola pública Pins del Vallès.

Gènere radiofònic

Infantil-juvenil

Data d'emissió

1990

Banda

FM

Localitat

Sant Cugat del Vallès

Comarca

Vallès Occidental

Durada Enregistrament

05:42

Idioma

Català

Notes

En el curs 1989-1990 cada mes una escola de Sant Cugat feia una hora de programació decidint els temes a tractar.

Col·laborador/a

Niqui, Cinto

Any

Informació de l'emissora

Citació

Ràdio Sant Cugat (Tercer sector). Arxiu Sonor de la Ràdio a Catalunya, consulta July 24, 2024, https://arxiuradio.uab.cat/items/show/775

Geolocalització