• Presentador es exactament "González, Josep Lluís"
(23 total)