• Presentador es exactament "Surroca, Joan Manuel"
(2 total)