• Nom del programa es exactament "La llista"
(2 total)